De Wilderen

Met zo'n 500 leerlingen is De Wilderen de grootste school binnen de SKOzoK-organisatie. De basisschool ligt in een ruime, rustige, groene leer- en speelomgeving.

Basisschool De Wilderen wil een school zijn waar elk kind optimaal tot ontwikkeling komt. We streven naar maximale groei, waarbij iedereen gebruik maakt van zijn eigen talenten. We willen het kind passend begeleiden bij een stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze school biedt ruimte om vanuit gezamenlijke waarden en normen jezelf te kunnen en mogen zijn. De basis hiervoor is enthousiasme en een hoge betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders. We gaan open communicerend en respectvol met elkaar om. Kortom, De Wilderen streeft naar een veilige en krachtige leeromgeving met optimale ontwikkelingskansen.

Leerlingen op onze school voelen zich geaccepteerd. Zij worden geïnspireerd om zich actief en met anderen voor te bereiden op de voor hen juiste plaats in een steeds complexer wordende samenleving. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Uiteindelijk bezit het kind de benodigde communicatieve vaardigheden om de volgende stap vol vertrouwen te kunnen maken. Daarbij is het samenspel tussen school en ouders van wezenlijk belang, voor de overdracht van waarden en normen en voor het creëren van veiligheid en geborgenheid. Dit is een voorwaarde om in een positieve sfeer tot optimale ontwikkeling te komen. 

Kinderen leren op school door te doen, te ontdekken, te kijken, te luisteren, te lezen. Ze leren natuurlijk van de leerkracht, maar ook van elkaar. De leerkrachten worden daarbij steeds meer de begeleiders. Ze kiezen voor elk leermoment de meest geschikte vorm. Het gaat bij het leren niet alleen om kennis, maar ook om alles wat daarmee samenhangt: het ontwikkelen van creativiteit, het omgaan met elkaar.

Ook als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling door het volgen van cursussen en opleidingen, het uitwisselen van ideeën en door regelmatig te wisselen van groep. Wij kijken voortdurend of ons onderwijs daadwerkelijk voldoet aan de behoefte van kinderen en aan de eisen van deze tijd.

Uw kind en U zijn van harte welkom op onze school!

 

 

Basisschool De Wilderen is al sinds 2006 in het bezit van het BVL-label voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?