Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouder- en personeelsgeleding, ieder met vijf leden vertegenwoordigd. Tevens neemt de directeur deel aan de vergaderingen. Gerry de Bruijn is geen lid van de MR, dus ook niet stemgerechtigd. Zij is aanwezig voor informatievoorziening vanuit het schoolbestuur.

We horen het graag van u als u dingen wilt bespreken. Samen kunnen we zorgen dat dingen bespreekbaar worden en blijven. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.
mail: mrdewilderen@skozok.nl

     
oudergeleding:    
Ingrid van de Ven voorzitter kind in groep 4C
Brechtje Poelman secretaris kinderen in groep 3B en 5B
Diana Rahusen   kinderen in groep 2-3A en 5B
Dianne Swinkels-Bogaievsky overblijfcommissie kinderen in groep 5A en 6C
Ellis Jacobs   kinderen in groep 3B en 5A
     
personeelsgeleding:    
Marian Passtoors groep 3C  
Tiny de Jong groep 3B  
Annelies van Straaten groep 5A  
Jet de Haas groep 4B  
Suzanne Dereumaux groep 1-2B  

De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende avonden:
-

Geïnteresseerde ouders zijn als toehoorder van harte welkom, aanmelden vooraf is niet nodig.