Medezeggenschapsraad

  • leden medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouder- en personeelsgeleding, ieder met vijf leden vertegenwoordigd. Tevens neemt de directeur deel aan de vergaderingen. Gerry de Bruijn is geen lid van de MR, dus ook niet stemgerechtigd. Zij is aanwezig voor informatievoorziening vanuit het schoolbestuur.

We horen het graag van u als u dingen wilt bespreken. Samen kunnen we zorgen dat dingen bespreekbaar worden en blijven. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. 

     
Oudergeleding:    
     
Jacques Croes voorzitter kinderen in groep 5A en 5B
Pleuni Smets    kinderen in groep 3B en 4A
Myrte Verhagen    kind in groep 1-2C
Iris Gerards- Bex secretaris kinderen in 3B en 4B
Laura Lammers secretaris kind in groep 4B
Personeelsgeleding:    
Marian Passtoors plusklas  
Nick Seinstra groep 7/8  
Carmen van Strijdhoven groep 1/2d  
Mirjam Smolders groep 5c vice-voorzitter
Lisanne Jansen groep 3d  

De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende avonden:

Maandag 14 sept 19:30 uur

Dinsdag 13 okt 20:00 uur

Woensdag 18 nov 19:30 uur

Donderdag 21 jan 20:00 uur

Maandag 1 maart 19:30 uur

Woensdag 7 april 20:00 uur

Dinsdag 18 mei 19:30 uur

Donderdag 24 juni 20:00 uur

Geïnteresseerde ouders zijn als toehoorder van harte welkom, aanmelden vooraf is niet nodig.