Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouder- en personeelsgeleding, ieder met vijf leden vertegenwoordigd. Tevens neemt de directeur deel aan de vergaderingen. Gerry de Bruijn is geen lid van de MR, dus ook niet stemgerechtigd. Zij is aanwezig voor informatievoorziening vanuit het schoolbestuur.

We horen het graag van u als u dingen wilt bespreken. Samen kunnen we zorgen dat dingen bespreekbaar worden en blijven. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. 

     
Oudergeleding:    
     
Jacques Croes voorzitter kinderen in groep 3b en 3c
Diana Rahusen   kinderen in groep 4b en 6b
Ellis Jacobs   kinderen in groep 4a en 6a
Iris Gerards- Bex secretaris kind in 1-2b en 2-3a
Laura Lammers secretaris kind in groep 3c
Personeelsgeleding:    
Marian Passtoors groep 3d  
Tiny de Jong groep 1/2b  
Annelies van Straaten groep 5c  
Mirjam Smolders groep 7b vice-voorzitter
Suzanne Dereumaux groep 3c  

De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende avonden:

Dinsdag 18 september 2018 om 19.30 uur

Woensdag 24 oktober 2018 om 20.00 uur

Maandag 19 november 2018 om 19.30 uur

Woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur deze vergadering vervalt

Donderdag 7 februari 2019 om 19.30 uur deze vergadering is toegevoegd

Donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur deze vergadering vervalt

Maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur

Woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur

Donderdag 20 juni 2019 om 20.00 uur

Geïnteresseerde ouders zijn als toehoorder van harte welkom, aanmelden vooraf is niet nodig.