Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouder- en personeelsgeleding, ieder met vijf leden vertegenwoordigd. Tevens neemt de directeur deel aan de vergaderingen. Gerry de Bruijn is geen lid van de MR, dus ook niet stemgerechtigd. Zij is aanwezig voor informatievoorziening vanuit het schoolbestuur.

We horen het graag van u als u dingen wilt bespreken. Samen kunnen we zorgen dat dingen bespreekbaar worden en blijven. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. 

     
Oudergeleding:    
     
Jacques Croes voorzitter kinderen in groep 4a en 4c
Pleuni Smets    kinderen in groep 1-2D en 4C
Myrte Verhagen    kind in groep 1-2D
Iris Gerards- Bex secretaris kinderen in 1-2d en 2-3a
Laura Lammers secretaris kind in groep 4c
Personeelsgeleding:    
Marian Passtoors groep 4c  
Nick Seinstra groep 6/7  
Carmen van Strijdhoven groep 1/2e  
Mirjam Smolders groep 5a vice-voorzitter
Suzanne Dereumaux groep 4a  

De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende avonden:

Maandag 9 sept 19:30 uur

Dinsdag 8 okt 20:00 uur

Woensdag 6 nov 19:30 uur

Donderdag 23 jan 20:00 uur

Maandag 2 maart 19:30 uur

Dinsdag 7 april 20:00 uur

Woensdag 13 mei 19:30 uur

Donderdag 18 juni 20:00 uur

Geïnteresseerde ouders zijn als toehoorder van harte welkom, aanmelden vooraf is niet nodig.