Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit ouder- en personeelsgeleding, ieder met vijf leden vertegenwoordigd. Tevens neemt de directeur deel aan de vergaderingen. Gerry de Bruijn is geen lid van de MR, dus ook niet stemgerechtigd. Zij is aanwezig voor informatievoorziening vanuit het schoolbestuur.

We horen het graag van u als u dingen wilt bespreken. Samen kunnen we zorgen dat dingen bespreekbaar worden en blijven. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Mailadres is: mrdewilderen@skozok.nl

     
Oudergeleding:    
Jacques Croes voorzitter kinderen in groep 1-2D
Brechtje Poelman secretaris kinderen in groep 3B en 5B
Diana Rahusen   kinderen in groep 2-3A en 5B
Ellis Jacobs   kinderen in groep 3B en 5A
Iris Gerards- Bex   kind in 1-2B
     
Personeelsgeleding:    
Marian Passtoors groep 3C  
Tiny de Jong groep 3B  
Annelies van Straaten groep 5A  
Mirjam Smolders groep 7A vice-voorzitter
Suzanne Dereumaux groep 1-2B  

De MR vergadert dit schooljaar nog op de volgende avonden:

Woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur
Donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur
Maandag 19 maart 2018 om 19.30 uur
Dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur
Woensdag 23 mei 2018 om 19.30 uur
Donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur

Geïnteresseerde ouders zijn als toehoorder van harte welkom, aanmelden vooraf is niet nodig.