Schooltijden en vrije dagen

Schooltijden

Maandag

8.30-14.45 uur

 

Dinsdag

8.30-14.45 uur

 

Woensdag

8.30-12.30 uur

Donderdag

8.30-14.45 uur

 

Vrijdag

8.30-12.30 uur

 

 

 Vrije dagen en studiedagen 2019-2020

Herfstvakantie:

14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13  juli t/m 21 augustus 2020
   
Studiedagen: Donderdagmiddag 19 september 2019
 

Dinsdagmiddag 10 december 2019

Donderdagmiddag 19 december vrij ivm kerstviering

  Donderdagmiddag 5 maart 2020
  Maandag 4 mei 2020
  Maandagmiddag 15 juni 2020
  Vrijdag 10 juli 2020