Tussenschoolse opvang

Overblijven op De Wilderen
Kinderopvangorganisatie Kinderstad verzorgt het overblijven (tussenschoolse opvang) via de eeTClub!
voor de groepen 1 t/m 8 in basisschool De Wilderen.

De kosten zijn € 3,08 per keer. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge en kunnen daar ook ingeleverd worden. Voor structureel overblijven aanmelden 1 maand voor gebruik van de eeTClub! Incidenteel aanmelden 24 uur voor het moment van opvang.

Contact
Overblijfcoördinator: Marion Brands
Telefoon: 040-2217232
Email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl
 
Kinderstad - KindCentrum  - KC De Wilderen

Email: dewilderen@kinderstadwaalre.nl
Directeur Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250
Email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl

Informatie over de Eetclub:  (www.kinderstadwaalre.nl/eetclub)  
Voor BSO zie website:  (http://www.kinderstadwaalre.nl/kinderopvangdewilderen)

Aanmeldformulier eeTClub: Formulieren & Folders

Wijzigingen doorgeven en aan-, af- of ziekmelding
Aan- of af- of ziekmelding voor 09.00 uur.
Voor groep 1 en 2 via de voicemail van:  040-3045257
of via email:        dewilderen@kinderstadwaalre.nl
Voor groep 3 t/m 8 via de voicemail van:   06-57318167
of via email:        eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl
 

Mutatieformulier eeTClub: Formulieren & Folders

Afspraken
Om het overblijven prettig te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt.
Afspraken en regels staan vermeld in het overblijfreglement.

overblijfreglement: Formulieren & Folders